ผลงานครูวัณณิตา แก้วตัน


นางวัณณิตา แก้วตัน ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม