ผลงานครูสุกัลยา ศิริ


นางสุกัลยา ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม