ผลงานครูวรัทยา จอมศรี


นางวรัทยา จอมศรี ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม