ครูพูนทรัพย์ จันทะอินทร์

นางพูนทรัพย์ จันทะอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม