ผลงานครูกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์


นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม