เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565

 

โรงเรียนเนินพิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565
ช่องทางการรับสมัคร
1. มาสมัครที่โรงเรียนเนินพิทยาคม
2. สมัครทางออนไลน์ (หากไม่สะดวกมาสมัครที่โรงเรียน)
*** สมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://forms.gle/9WnJ1EkEE3AU4aza6
*** สมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://forms.gle/QPakH9teujWf5fXa7

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 056-752290