[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
คู่มือเข้าระบบฯ
การแก้ไขผลการเรียน
link


poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


โครงการพระราชดำริฯ  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560
โดย : admin2
เข้าชม : 1076
จันทร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศีกษาของโรงเรียนเนินพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.40 กลุ่ม 1 
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนุชเนตร  จันทะวงค์ 1. นายนิรัตน์  เผ่าอุทัย
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 1. นางสาวจิราพร  กิ่งรัก 1. นายนิรัตน์  เผ่าอุทัย
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนากร  เพ็งสา 1. นางสาวพูลทรัพย์  จันะอินทร์
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวรัตนากรณ์  จารย์คำ 1. นางกานต์สินี  กัญญาประสิทธิ์
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีโชค  แก้วโยน
2. นางสาวรัตนาวลี  ประถม
3. นางสาวศศิพร  บุราโส
1. นางสาวภัฏฐรัตย์  อินวราวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยโทเชษฐา  เชษฐสิงห์
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  รูปขาว 1. นางสาวนาราภรณ์  คำน้อม
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายสุณัฐ  นิลรัตน ณ อยุธยา 1. ว่าที่ร้อยโทเชษฐา  เชษฐสิงห์
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวพิชยดา  บางทับ 1. นางสาวภัฏฐรัตย์  อินวราวรรณ์
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุพารัตน์  กลิ่นโกสุม
2. นายอัครพงค์  ดอนกัญญา
3. นายเทพศักดิ์  รักอยู่
1. นางอุษณีย์  รอดมา
2. นางจิรันธนิน  คงจีน
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑาทิพย์  น่าชม
2. นางสาวพิชยดา  บางทับ
3. นางสาวอัญชรี  สีหิน
1. นางจิรันธนิน  คงจีน
2. นางจิรันธนิน  คงจีน
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภัสสรา  จันทะวงค์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ปุราทะกัง
3. เด็กหญิงพัชราภา  คำน้อม
4. เด็กหญิงสุทธิธาดา  ศรีสุวัน
5. เด็กหญิงอาธิตติยา  กาจันทร์
1. นางน้ำค้าง  พรมมาก
2. นางชณุตพร  ศรีทา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงวณีรักษ์  บำรุงราฎร์ 1. นายนิยม  ปุญปัน
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวณัฐชยา  นาคเพชร 1. นายอนุวัฒน์  ขอบปี
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกร  มูลจันทร์ 1. นางสุรีย์วรรณ์  จันทร์เกษม
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิตยา  เพียงแก้ว 1. นางสุรีย์วรรณ์  จันทร์เกษม
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรภัทร  สีสอด 1. นางสุรีย์วรรณ์  จันทร์เกษม
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวอวัสดา  สะท้านวัตร 1. นางสุรีย์วรรณ์  จันทร์เกษม
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  น่าชม 1. นางสุรีย์วรรณ์  จันทร์เกษม
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวณีรักษ์  บำรุงราษฏ์
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวแพรประภา  ม่วงจีน 1. นางเฉลิมพร  พรหมมา
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอภิสรา  ทนันชัย 1. นางวัณณิตา  แก้วตัน
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชยดา  บางทัน
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นางสาวอวัสดา  สะท้านวัตร
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยนันท์  สมคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เถื่อนเฉย
1. นางวัณณิตา  แก้วตัน
2. นางวัณณิตา  แก้วตัน
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไอริน  ธรรมจินดา 1. นางวัณณิตา  แก้วตัน
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แขกต้อย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยิ้มบุญ
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ยงอินติ
1. นางสาวพูลทรัพย์  จันะอินทร์
2. นางกานต์สินี  กัญญาประสิทธ์
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิจิตรา  เสือเมือง
2. นายศรายุทธ  ขำปลอด
3. นางสาวเมธินี  เวฬุวนารักษ์
1. นายนิรัตน์  เผ่าอุทัย
2. นางสาวพูลทรัพย์  จันทะอินทร์
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายชัยนันท์  สมคำ
2. เด็กชายรัชชานนท์  เถื่อนเฉย
1. นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ
2. นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐNot Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) Logbook 18/พ.ย./2561
      นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียเนินพิทยาคม เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทันเทคโนโลยีสื่อสารปัจจุบัน 18/พ.ย./2561
      มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 6 18/พ.ย./2561
      สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาค รอบชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก เขต 6 ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ย.2561 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก 13/พ.ย./2561
      เนินพิทยาคมสู้ๆๆ ส่งกำลังใจให้นักกีฬาและครูผู้ฝึกซ้อมทุกๆ คน 13/พ.ย./2561

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป