: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 21/5/2537 : :


เนตร
ชื่อ-นามสกุล : 
อาริศรา  กลางแผลง
ชื่อเล่น : 
เนตร
วันเกิด : 
21 พ.ค. 2537
อายุ : 
19
เพศ : 
E-mail : 
airtsara2515@yahoo.co.th
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
87/3 หมู่ 16 ตำบลบ้านโคก
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0867364791
กำลังศึกษาที่ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
เล่นคอมพิวเตอร์