: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 8/6/2538 : :


แจ๋ว
ชื่อ-นามสกุล : 
เพ็ญนภา  เงินคุณด้วง
ชื่อเล่น : 
แจ๋ว
วันเกิด : 
8 มิ.ย. 2538
อายุ : 
18
เพศ : 
E-mail : 
jawwaw_saza@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
114 หมู่11 ต.บ้านโคก
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 
67000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0891939447
กำลังศึกษาที่ : 
มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก : 
ฟังเพลง