ชื่อ - นามสกุล :นายวิรัตน์ หล้ามี
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน-ช่างไม้