ชื่อ - นามสกุล :นายวุฒิศักดิ์ ยังเพ็ง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานโสตฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน