สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่เท่าไรคะ

Q&A(ถาม/ตอบ)สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่เท่าไรคะ
school ทีมงาน asked 4 ปี ago
school ทีมงาน replied 4 ปี ago

ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ค่ะ