Welcome to :

Slider
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!

ประกาศของโรงเรียน

15 ก.ย. 2021 นวัตกรรม 4Team : Pe MODEL รูปแบบการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนินพิทยาคม
02 ก.ย. 2021 การอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019
18 ส.ค. 2021 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11 ส.ค. 2021 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
28 ก.ค. 2021 สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔