ติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนเนินพิทยาคม

ที่อยู่ : เลขที่ –  หมู่ 2  ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056-752290

โทรสาร : 056-752289

e-mail : admin@npks.ac.th

Website : http://www.npks.ac.th