ผลงาน ผอ.พงษ์ศักดิ์ กางถิ่น

นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม
ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562
ณ หอประชุมดอกแก้ว โรงเรียนเพชรพิทยาคม