ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

เนื่องจากไวรัสโคโรน่ากำลังแพร่ระบาด ทางโรงเรียนเนินพิทยาคมจึงขอเลื่อนการมอบตัว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 อย่างไม่มีกำหนด และจะแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
…ขออภัยในความไม่สะดวก