ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563


Hot news : รมว.ศธ.”ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” เผย ครม.รับทราบการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน​ 2563 นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ​ ดังนี้

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า จากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ​เสนอ ให้ปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียน จากวันที่ 16 พฤษภาคม​ 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563 โดยจะมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูและนักเรียนให้เหมาะสมในทุกระดับชั้น ในเบื้องต้นแบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา​กับมัธยมศึกษา​ ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน อาทิ การสอนออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก อาจให้ครูช่วยติดตามการรับ-ส่งการบ้านที่บ้านของเด็ก เป็นต้น โดย​คำนึงถึงทักษะความสามารถและความแตกต่างของแต่ละพื้นที่เป็นหลัก

“ต้องยอมรับว่าการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่สามารถทดแทนการเรียนในห้องเรียนได้ แต่เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในสถานการณ์​ปัจจุบัน และถือเป็นโอกาสดีที่จะนำเทคโนโลยี​มาปรับใช้กับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะมากขึ้น ส่วนเรื่องการแจกอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ย้ำว่าต้องดูตามความเหมาะสม สอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเน้นความคุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรไว้” รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าว

สำหรับการสอบเข้าเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 1 และมัธยมศึกษา​ปีที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางที่จะเริ่มรับสมัครออนไลน์ในช่วงเดือนพฤษภาคม และหากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดีขึ้น ก็อาจจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ แต่หากสถานการณ์​การแพร่ระบาดยังคงมีความรุนแรง ก็จะพิจารณาแนวทางการจัดสอบออนไลน์ให้ทั่วถึงและยุติธรรมต่อไป

https://moe360.blog/2020/04/07/ครม-รับทราบการเลื่อนเปิ/