รางวัลการแข่งขันวันภาษาไทย

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเนินพิทยาคมจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563